Bamboebeertje

Happy Living (#11) – Black Lives Matter

Als de discussie niet gaat over het feitelijke probleem maar over de randverschijnselen dan is er nog een lange weg te gaan. Gelukkig worden we door de veelheid aan demonstraties en protestacties die wereldwijd plaats vinden weer met de neus op de feiten gedrukt. En nu vooruit!

Afgelopen maandag verzamelden zich duizenden mensen op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen het politiegeweld in de VS en racisme in Nederland. Gedurende het verloop van deze demonstratie kwam, door de enorme toestroom van mensen, de coronamaatregel van anderhalve meter afstand steeds verder onder druk te staan. Dit heeft tot grote verontwaardiging op social media geleid. Begrijpelijk, want als er iets trending is op social media, dan is het wel collectieve verontwaardiging. Was het handig, zo’n massaal protest in coronatijd? Was het nodig? Was het denkbaar geweest om dit op een later moment te doen?

De directe aanleiding voor het massale protest was de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die vorige week overleed na een hardhandige arrestatie door de politie in de stad Minneapolis. De zinloze dood van Floyd heeft wereldwijd zoveel commotie te weeg gebracht dat een vreedzaam protest eigenlijk het enige passende en naar mijn mening dan ook eigenlijk onvermijdelijk was. Immers, mensen die er door geraakt worden, en dat geldt voor heel veel mensen, moeten toch de mogelijkheid hebben om hun stem te verheffen en zich tegen dit onrecht te verzetten. Het demonstratierecht is naast onze vrijheid van meningsuiting een ongelooflijk belangrijk recht in Nederland. Rechten die de basis vormen voor de vrede en vrijheid waarin we al ruim vijfenzeventig jaar onafgebroken leven. Rechten die bepaald niet vanzelfsprekend zijn. En dan gebeurt er zoiets verschrikkelijks als met George Floyd in Amerika. Een gebeurtenis die ons op het netvlies staat gebrand en die veel mensen de adem benam. En dan heb je uiteraard een keuze. Ga je ondanks de coronamaatregelen deelnemen aan een protest tegen het politiegeweld in de VS en het racisme in Nederland of blijf je thuis. Ik begrijp het maar al te goed dat mensen die het direct raakt de keuze maakten om deel te nemen aan het protest. Diezelfde mensen worden nu echter beschuldigd van het feit dat ze een lange neus hebben gemaakt naar iedereen die zich in coronatijd een slag in de rondte heeft gewerkt om mensen met COVID-19 te redden. Ik vind het ongelofelijk dat de mensen die aan het protest deelnamen willens en wetens de anderhalve meter maatregel overtraden om zo een lange neus te maken naar wie dan ook. Dat is hoe veel mensen nu tegen het protest op de Dam aankijken. Maar is dat de realiteit? Ik denk dat iedere deelnemer aan het protest op de dam een hele bewuste keuze heeft gemaakt om zijn stem te laten horen tegen het grote onrecht dat racisme heet en waar veel Nederlanders in meer of mindere mate dagelijks mee te maken hebben. Ik denk dat de deelnemers aan het protest, de organisatie, de burgemeester en de korpschef volledig verrast werden door de enorme toeloop van mensen in zo’n kort tijdsbestek. Niet ingrijpen is in mijn ogen het beste wat de burgemeester had kunnen doen. Ik vind het ongelooflijk laf om dit protest louter en alleen in het licht van de schending van de anderhalve meter maatregel te veroordelen. Of de burgemeester te veroordelen voor het feit dat ze niet heeft ingegrepen. Dan ga je voor mijn gevoel echt volledig voorbij aan waar het hier werkelijk om gaat. Begrijp me niet verkeerd, het coronavirus heeft een enorme impact op ons allemaal. Op de één meer dan op de ander. En ik snap heel goed dat veel mensen bang zijn. Bang om zelf besmet te raken en ziek te worden. Bang om een dierbare te besmetten en wellicht te verliezen. Bang om nog langer geen contact met dierbare familie en vrienden te kunnen maken. Bang voor de financiële en economische gevolgen. Bang voor een tweede golf. Dat wil ik hier ook geenszins bagatelliseren. Maar inmiddels beginnen we met elkaar het virus aardig onder controle te krijgen en kunnen we ook weer iets verder kijken dan anderhalve meter van ons vandaan. Bovendien is inmiddels vast komen te staan dat de kans op besmetting in de buitenlucht van een geheel andere orde is dan in afgesloten ruimten of binnenshuis. Komt er een tweede golf? Ik hoop van niet maar ik deel de angst van veel mensen en acht de kans aanzienlijk. Maar persoonlijk denk ik niet dat het grootschalige protest in Amsterdam de veroorzaker daarvan zal zijn. Maar dat weten we snel genoeg immers de incubatietijd van het virus is twee tot twaalf dagen.

Maar nu even terug naar waar het hier werkelijk om gaat. Racisme! Iets waar ik me als Nederlandse blanke man van middelbare leeftijd bijna geen voorstelling van kan maken. Iets wat ik niet ken uit mijn directe sociale omgeving. Desondanks heb ik van mijn ouders geleerd dat ieder mens, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid gelijk is. Toen ik na mijn middelbare schooltijd als verpleegkundige aan de slag ging leerde ik nog nadrukkelijker om ieder mens zonder aanziens des persoons te bejegenen en te behandelen. Mijn kinderen gaan naar een school met kinderen van verschillende afkomst, dat is een bewuste keuze. Ik vind het heel belangrijk om ook hen al jong te leren dat ieder mens gelijk is. Die gelijkheid gaat voor mij veel verder dan de manier waarop we elkaar bejegenen en de notie dat ieder mens gelijke kansen moet hebben. Gelijkheid houdt voor mij in een eerlijk systeem waarbinnen iedereen dezelfde toegang heeft tot middelen en dezelfde kansen heeft. Zover is het nog lang niet, maar hopelijk is de dood van George Floyd niet de zoveelste zwarte Amerikaan die door excessief politiegeweld om het leven komt. Hopelijk is zijn dood niet zinloos en vallen bij meer en meer mensen de schellen van de ogen. Als zelfs onze premier anders tegen zwarte piet aan gaat kijken dan is er hoop. Hoop dat we racisme als een serieus probleem gaan zien waar veel mensen onder te lijden hebben. Hoop dat we met elkaar racisme kunnen aanpakken. Dat betekent dat we om te beginnen ons ‘witte privilege’ van ons af moeten werpen. Racisme los je op door de positie van de achtergestelde groep te verbeteren. Om dat te bereiken zal de grote bevoorrechte groep waartoe mensen zoals ik behoren een stapje terug moeten doen. Maar als we samen door de coronacrisis kunnen komen dan moet dat toch zeker ook lukken!

Je kunt mijn website ook volgen via:
Facebook
Twitter
Instagram

3 thoughts on “Happy Living (#11) – Black Lives Matter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.