Sustainable Living (#8) – Toekomstplannen

Vlak voordat de coronacrisis uitbrak hadden mijn vrouw en ik een prettig gesprek met de gemeente over onze toekomstplannen. Ruim een maand later ziet de wereld er ineens heel anders uit en doen onzekerheden hun intrede.

Vier weken geleden brak in Nederland de spreekwoordelijke pleuris uit. Vier weken waarin het sociale en maatschappelijke leven compleet is veranderd. En een vooruitzicht dat binnen afzienbare tijd het ‘normale’ leven weer opgepakt kan worden hebben we niet. Dus we moeten doorbijten. Het is het paasweekend van 2020. Christenen vieren de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Maar ook veel niet-christelijke mensen vieren Pasen. Maar dit jaar is alles anders.

Ruim vier weken geleden hadden mijn vrouw en ik een gesprek met de gemeente naar aanleiding van een brief die ik had geschreven aan het college van burgemeester en wethouders. In deze brief beschreef ik onze wens om op onze eigen grond een passiefhuis te bouwen. Deze brief werd kennelijk goed ontvangen bij de gemeente want binnen afzienbare tijd kreeg ik een telefoontje van de gemeente voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Dat gesprek heeft vlak voor het uitbreken van de coronacrisis plaatsgevonden en kort samengevat was de uitkomst daarvan erg positief. De gemeente is erg benieuwd naar onze concrete plannen en legt ons op voorhand geen beperkingen op. Die uitkomst week compleet af van wat ik had verwacht. Ik had geanticipeerd op een waslijst met beperkende voorwaarden en regels waar je aan moet voldoen. Dus toen de medewerkers van de gemeente aangaven dat kwaliteit het belangrijkste criterium was en we dus heel veel vrijheid krijgen om onze wensen en dromen ten aanzien van een passiefhuis uit te werken, moest ik wel even schakelen.
Maar ja, we hadden het gesprek nog maar net gehad of de coronacrisis brak uit. Onze toekomstplannen verdwenen eigenlijk meteen naar de achtergrond. Immers, we kunnen wel mooie bouwplannen voor een passiefhuis gaan ontwikkelen, maar als we aan het eind van het bouwproject onze intrek in de nieuwe woning willen nemen, dan is de voorwaarde wel dat we onze huidige woning verkocht hebben. En het is nog maar de vraag welke gevolgen de coronacrisis op de huizenmarkt gaat hebben.

Een andere onzekere factor waar we rekening mee moeten houden is het werk van mijn vrouw. Mijn vrouw werkt als medisch specialist in het lokale streekziekenhuis. Het lokale ziekenhuis maakt onderdeel uit van een concern van twee ziekenhuizen. Deze twee ziekenhuizen zijn enkele jaren geleden een bestuurlijke fusie aangegaan. Een van de voorwaarden voor de fusie van beide ziekenhuizen was dat er op beide locaties een volwaardig ziekenhuis zou blijven bestaan. Eind vorig jaar kwam echter het nieuws naar buiten dat er plannen waren om enkele afdelingen van ons lokale ziekenhuis te verplaatsen naar de nieuwbouwlocatie van het andere ziekenhuis. Dat nieuws veroorzaakte een storm van protest en het heeft tot zowel interne als maatschappelijk onrust geleid. Het heeft de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur de kop gekost. Hij heeft inmiddels het veld moeten ruimen en er is een interim-voorzitter Raad van Bestuur benoemd die als belangrijkste taak heeft gekregen om de rust en het vertrouwen te herstellen. Intern is de onrust ondertussen zo hoog opgelopen dat er zelfs stemmen opgaan om te defuseren.
Kijk, dat er gekeken wordt naar de toekomstbestendigheid van de ziekenhuiszorg in onze regio, dat snap ik volkomen. Dat er gefuseerd wordt om zo als afzonderlijke ziekenhuizen minder kwetsbaar te zijn, daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Het punt dat ik daarbij echter wel wil aanhalen is het volgende. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geconcludeerd dat bij 8 van de 14 ziekenhuisfusies die in de periode 2011-2016 hebben plaatsgevonden, de marktmacht van de ziekenhuizen zodanig is toegenomen dat forse prijsstijgingen op de loer liggen. In de VS blijken ziekenhuizen die een monopoliepositie bezitten gemiddeld 15% hogere bedragen in rekening te brengen dan ziekenhuizen in regio’s met 3 of meer concurrenten. Eerder onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat bij de 14 ziekenhuisfusies die zich in de periode 2007-2013 hebben voltrokken, de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar is verbeterd (bron: NED TIJDSCHR GENEESKD 2016;160;D1133).

Kortom, fuseren van ziekenhuizen is kennelijk niet per definitie de beste manier om de ziekenhuiszorg in een regio toekomstbestendig te krijgen. Waar ik persoonlijk erg benieuwd naar ben in het verdere verloop van dit fusieproces is in hoeverre de oorspronkelijke voorwaarde van het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen voor onze regio nog gestand zal worden gedaan. Binnen de prachtige gemeente waar ik woon wordt met grote inzet gewerkt aan het ombuigen van de vergrijzing naar vergroening, van een krimp- naar een groeiregio. Met andere woorden, het beleid van de gemeente is er op gericht om een aantrekkelijke woon- en werkomgeving te zijn. Het behoud van een volwaardig ziekenhuis voor onze gemeente levert denk ik in meerdere opzichten een positieve bijdrage aan het behoud van jongeren voor deze regio maar ook in de aantrekkingskracht op jongeren buiten de regio om zich hier te vestigen. Immers, het lokale ziekenhuis is een grote werkgever. Bovendien vormt een goed geoutilleerd ziekenhuis met een lokaal gezicht een zeer belangrijke factor in het dienstenaanbod binnen onze gemeente.

Hoe dan ook, zolang de rust niet is weergekeerd en niet duidelijk is welke kant het met de fusie opgaat is het waarschijnlijk niet zo’n goed idee om een financieel riskant bouwproject te ondernemen. Dus onze toekomstplannen gaan voor nu even in de ijskast. Jammer, maar het is niet anders. Er spelen op dit moment in de wereld zaken die qua aard en omvang heel wat meer impact hebben en aandacht verdienen dan het parkeren van onze bouwdroom. We zijn gezond, hebben een dak boven ons hoofd en brood op de plank. Wat willen we in deze bizarre tijd nog meer? Als we die drie dingen de komende tijd kunnen vasthouden, dan is dat al meer dan genoeg.

Stay safe!

Abonneer je op mijn blogs:
Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest

2 gedachten over “Sustainable Living (#8) – Toekomstplannen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.