Deze afbeelding van een vliegende meeuw bij zonsondergang illustreert het begrip vrijheid, de eerste waarde in het drieluik over vrijheid, gelijkheid en broederschap

Vrijheid, gelijkheid en broederschap (1/3)

In deze blog, de eerste van een drieluik, probeer ik de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vanuit mijn eigen perspectief te duiden aan de hand van de in de titel genoemde waarden.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap: wie kent het beroemde motto, de lijfspreuk van Frankrijk, niet? Een leus die werd geïntroduceerd tijdens de Franse Revolutie (eind 18de eeuw) en waarvan de betekenis, als je het mij vraagt, actuelerer is dan ooit.

Verkiezingsuitslag

De aanleiding voor het schrijven van dit drieluik over vrijheid, gelijkheid en broederschap is, hoe kan het ook anders, de uitslag van de recente Tweede Kamerverkiezingen. Twee zaken springen wat betreft deze verkiezingsuitslag nogal in het oog. Dat zijn de zetelwinst van de radicaal rechtse partijen en het zetelverlies van links. Het opmerkelijke van dat laatste is dat gevestigde linkse partijen als de SP, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, wel de grote thema’s van deze tijd aan hun kant hebben, zoals de klimaatcrisis en de toenemende (sociale) ongelijkheid, maar niet de kiezers. De enige linkse partijen die wel zetelwinst boekten zijn nieuwkomers VOLT en Bij1 en niettevergeten de Partij voor de Dieren. In dit drieluik probeer ik vanuit mijn eigen perspectief te duiden wat er gaande is en dat doe ik aan de hand van de waarden ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. 

Vrijheid

In deze blog het eerste deel van het drieluik waarin ik aftrap met het inzoomen op de waarde ‘vrijheid’. In de twee volgende blogs komen respectievelijk ‘gelijkheid’ en ‘broederschap’ aan de orde. Vrijheid is een waarde die voor een land als Nederland zo belangrijk is dat twee politieke partijen de waarde zelfs in hun naam verankerd hebben. De VVD staat immers voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de PVV staat voor Partij voor de Vrijheid. We gaan als Nederland prat op onze vrijheid. Maar wat is nou die vrijheid? Vrij van wat? 

Wat is vrijheid?

Wikipedia stelt dat vrijheid in sociologisch opzicht de mogelijkheid is om naar eigen wil te handelen en dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen negatieve en positieve vrijheid. Negatieve vrijheid is de ‘vrijheid van invloed van anderen’ en positieve vrijheid is de ‘vrijheid tot het inzetten van je eigen vermogen’. Beide vormen van vrijheid hangen samen. Veel van onze vrijheden zijn in de Grondwet verankerd. Je moet dan denken aan de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en de vrijheid van vergadering en vereniging.

Vrijheid en corona

Op dit moment staat onze vrijheid vanwege corona stevig onder druk. De voortdurende lockdown en de avondklok perken onze vrijheid letterlijk in. Vaccineren wordt gepropageerd als de sleutel die ons onze vrijheid moet terugbezorgen. Ik ben er echter van overtuigd dat vaccinatie slechts een deel van de oplossing is. Om op de lange termijn onze vrijheden te waarborgen zal er echt wat moeten worden gedaan aan de oorzaak van de corona-pandemie. Het zal voor iedereen inmiddels duidelijk zijn dat het coronavirus een zoönose is. Een ziekteverwekker die van dier op mens wordt overgedragen. Uit een recent onderzoek van de Universiteit Twente blijkt echter dat we in Nederland nog onvoldoende bewust zijn van het risico op het ontstaan van ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens. 

Vaccineren van de veestapel

Goed beschouwd zou het dus eigenlijk veel logischer zijn om dieren te vaccineren en niet te wachten met vaccineren totdat de ziekteverwekker op de mens is overgesprongen. Maar ja, als je bedenkt dat we onze schaarse ruimte in Nederland delen met een kleine vier miljoen koeien, twaalf miljoen varkens, honderd miljoen kippen, één miljoen schapen en zo’n zeshonderdduizend geiten, dan lijkt dat haast onbegonnen werk. Bovendien is er in de huidige markt geen vraag naar vlees, melk of eieren van gevaccineerd vee. Sterker nog, regelgeving maakt het vrijwel onmogelijk om producten van gevaccineerde beesten te verhandelen. Dus dat gaat een lange weg worden. 

Hogedrukpan

Een andere mogelijkheid is het terugbrengen van de veestapel in absolute aantallen. Immers, één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een zoönose is de intensieve veeteelt. Het houden van zoveel mogelijk dieren per vierkante meter kan vanuit het oogpunt van efficiëntie nog zo rendabel zijn, in feite werkt het als een hogedrukpan. Dat zal ik uitleggen.

In een hogedrukpan komt water pas aan de kook bij honderdtwintig graden Celsius. Dat komt omdat de watermoleculen door de hogere druk in de pan voor wat betreft hun bewegingsvrijheid ingeperkt worden waardoor ze langer in hun vloeibare vorm blijven. Maar o wee als er een lek in de pan ontstaat. Dan spuit het water onder hoge druk de pan uit. Die vergelijking gaat in feite ook op voor het houden van vee. Een ziekteverwekker zoals bijvoorbeeld een virus zal zich in de betreffende veestapel vermeerderen. Hoe meer dieren er per vierkante meter gehouden worden hoe hoger de druk op de vermeerdering van het virus. Als er dan een lek ontstaat heb je de poppen aan het dansen. 

Inperking van onze vrijheden door corona

De coronamaatregelen veroorzaken een zware inperking van onze vrijheden. Die inperking is zichtbaar en voelbaar voor alle burgers. Daarmee werd corona een verkiezingsthema. Opmerkelijk is echter dat vooral linkse partijen hier geen expliciet verkiezingsthema van hebben gemaakt. In tegenstelling tot partijen als FvD en JA21. FvD bagatelliseert corona tot een gewoon griepje en kwalificeert de strenge coronamaatregelen daarmee tot een grove schending van onze burgerlijke vrijheden. De Partij voor de Dieren kiest een andere invalshoek. Zij kiezen de meer wetenschappelijke benadering van oorzaak en gevolg. Bovendien zetten zij sterk in op het thema dierenwelzijn, waarmee zij zich van andere partijen weten te onderscheiden. 

De waarde van onze vrijheid

Kortom, van links tot rechts, onze vrijheid is van onschatbare waarde. En door in te spelen op de onvrede die in een groot deel van de bevolking heerst ten aanzien van de vrijheidsbeperkende maatregelen, die zijn ingevoerd om in de eerste plaats onze ziekenhuiszorg te ontlasten en de zwakkeren in onze samenleving te beschermen, verzeker je jezelf in verkiezingstijd van zetelwinst. Ongeacht of je die beloftes, nadat het stof van de verkiezingen is neergedaald, ooit zult waarmaken. Het is de vermeende intentie en het sentiment dat appelleert aan de kiezer. Dat en sterk leiderschap. Want puur op inhoud win je natuurlijk geen verkiezingen. Niet anno 2021. De boodschap is ondergeschikt aan het verhaal.

Tenslotte

Volgende week het tweede deel van deze drieluik over ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. Nog niet uitgelezen? Dan kan ik je de blog over het gebrek aan perspectief voor jongeren in coronatijd van harte aanbevelen.

Abonneer je op mijn blogs:
Follow by Email
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.