Drang of dwang

De vaccinatiegraad blijft achter, dus nu gaat de discussie in de media over het toepassen van dwang en drang. Mijn persoonlijk mening is dat we daar heel ver van weg moeten blijven. In deze blog zal ik uitleggen waarom ik dat vind. 

Informatievoorziening verbeteren 

Begrijp me goed, ik vind dat iedereen op basis van gedegen informatie, zelf moet bepalen of men al dat niet gevaccineerd wil worden. Betekent overigens wel dat die informatie helemaal in orde moet zijn. Zowel naar vorm als naar inhoud. En daar valt naar mijn mening nog wel wat aan te verbeteren. Betrouwbare en gedegen informatie kan een deel van de twijfelaars over de streep trekken. Wat te denken van goede infomercials over het vaccineren. Liefst in meerdere talen. De bestaande filmpjes van het ministerie van VWS vind ik persoonlijk weinig overtuigend.

Verworven vrijheden

Nu realiseer ik me terdege dat het ontwikkelen van goed voorlichtingsmateriaal en het inkopen van zendtijd bakken met geld kosten. Maar de aanpak van de coronacrisis kost sowieso al een godsvermogen. Dat kan toch niet het argument zijn om het te laten lijkt me. Maar waarom dan toch een oplaaiende discussie over drang en dwang. Ik begrijp het wel hoor. Door je te laten vaccineren veronderstel je vrijheden te verwerven die je een tijd lang hebt moeten ontberen. De vrijheid om weer onbezorgd te gaan winkelen, te reizen, een museum te bezoeken of naar je favoriete restaurant te gaan. Naar een concert, een festival of naar de film te kunnen. Zaken die allemaal in tijden van lockdowns niet toegankelijk waren. Die het leven kleur en smaak geven.

Als je na een ‘lange’ tijd die vrijheden weer terug krijgt en je hebt de periode van lockdowns nog vers in het geheugen, dan wil je die vrijheden natuurlijk niet nogmaals moeten opgeven. Als er dan vervolgens in de media wordt gecommuniceerd dat de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is om die zekerheid te verschaffen, dan wordt je daar waarschijnlijk wel een beetje onrustig van. Want een nieuwe lockdown in het najaar, dat is wel het slechtst denkbare scenario dat je je kunt voorstellen. Een scenario dat hoe dan ook moet worden voorkomen. Zelfs als dat betekent mensen die ervoor kiezen om niet gevaccineerd te worden met drang of dwang op andere gedachten te brengen?

Ophemelen van vaccinatie in overheidscommunicatie

De kans om met het coronavirus besmet te raken is grotendeels afhankelijk van het gedrag van mensen. Zo bekeken zou je kunnen stellen dat de basismaatregelen een grotere bescherming tegen infectie bieden dan welk vaccin dan ook. Het is ook niet voor niets dat de boodschap omtrent het voorkomen van besmetting nog steeds luidt dat je je aan de basismaatregelen moet houden. Die boodschap lijken echter heel veel mensen die gevaccineerd zijn te vergeten. En ook dat vind ik niet zo verwonderlijk. Want als in alle eerdere communicatie omtrent het voorkomen van COVID-19 vaccinatie als de sleutel tot succes, de weg naar ongekende vrijheden werd aangeprezen, hoe verwacht je dan dat mensen zich gaan gedragen als ze eenmaal gevaccineerd zijn. Met andere woorden, het ophemelen van vaccinatie maakt dat veel gevaccineerden de basismaatregelen bewust of onbewust terzijde schuiven.

Achterstellen en uitsluiten 

Maar nu even terug naar drang en dwang en waarom dat misschien toch niet zo’n goed idee is. In Nederland vinden de meeste mensen het uitsluiten van anderen op basis van geslacht, geloof, afkomst of geaardheid verwerpelijk en ontoelaatbaar. Begrippen als seksisme, racisme, antisemitisme, islamofobie, xenofobie of homofobie zijn stuk voor stuk begrippen met een negatieve lading. Het zijn begrippen die duiden op angst voor mensen die anders zijn of op het achterstellen of uitsluiten van mensen die zich anders gedragen. Als we dit in historisch perspectief plaatsen dan heeft het achterstellen en uitsluiten van mensen wereldwijd al tot pogroms, massale verdrijving van bevolkingsgroepen of genocide geleid. Niet een kant die we op moeten willen lijkt me.

De meerderheid regeert?

Willen we werkelijk een maatschappij gaan inrichten waar mensen die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus beperkt worden in hun vrijheden ten opzichte van mensen die wel gevaccineerd zijn? Willen we ze de toegang tot uiteenlopende (openbare) voorzieningen ontzeggen, louter op basis van het feit dat ze niet gevaccineerd zijn? Lopen mensen die niet gevaccineerd zijn een grotere kans op besmetting? Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, dan denk ik dat dat wel losloopt. Maar daar zit de grootste zwakheid als je het mij vraagt. Immers, zoals al eerder aangegeven vinden veel mensen die reeds gevaccineerd zijn het lastig om zich ook nog aan de basismaatregelen te houden. Maar het feit dat een meerderheid zich niet aan een bepaald voorschrift houdt kan toch niet een reden zijn om een minderheid met drang en dwang er toe te bewegen om zich alsnog te laten vaccineren?

Vaccin biedt extra bescherming

Mensen die gevaccineerd zijn genieten een bepaalde bescherming tegen een infectie met het coronavirus. Daarom vind ik vaccinatie, voor mensen met een verhoogd risico of kwetsbaarheid een hele goede zaak. Ik ben dan ook erg blij dat mijn vrouw vanwege haar werk en mijn (schoon)ouders vanwege hun kwetsbare gezondheid en/of hogere leeftijd gevaccineerd zijn. Mensen die niet gevaccineerd zijn genieten de extra bescherming die het vaccin geeft niet. Zij zullen, zolang deze pandemie de wereld in zijn greep houdt, het moeten doen met de basismaatregelen.

Wel of geen zorg na besmetting?

Maar hoe dan om te gaan met ‘viruswappies’ die zich zowel niet laten vaccineren als niet aan de basismaatregelen houden? De kans dat zij mensen die gevaccineerd zijn besmetten is klein. Het vaccin biedt immers in de meeste gevallen voldoende bescherming. De kans dat ze zelf ziek worden is natuurlijk aanmerkelijk groter. Het zij zo. Ik verwacht niet dat zij, als kleine minderheid,  veroorzaken dat onze ziekenhuizen en IC’s de zorg niet meer aankunnen. Hebben deze mensen dan wel recht op medische zorg als ze zich zo onverantwoordelijk en nalatig gedragen? Wat mij betreft wel! Of wil je iedereen die als gevolg van overgewicht een welvaartsziekte ontwikkelt ook de medische zorg ontzeggen? Overgewicht is net als het coronavirus met in achtneming van bepaalde voorschriften ook te voorkomen.

Kortom, ik begrijp veel van de gedachten en emoties rondom het toepassen van drang en dwang, maar ik denk dat we het aan onszelf als vrijheidslievend volk verplicht zijn om daar qua uitvoering heel ver bij weg te blijven. Wat vind jij?

Nog niet uitgelezen over dit thema? Een paar maanden geleden schreef ik een blog over mijn persoonlijke voors en tegens rondom ‘Vaccineren’.

Abonneer je op mijn blogs:
Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.